Vysvetlite, prečo sa vo vete (súvetí) píše alebo nepíše čiarka

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo