Určte druh číslovky

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo