Vety podľa členitosti

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo