Slová podľa historického používania

Doplňte slová do rámika
   archaizmy      historicky bezpríznakové      historizmy      neologizmy      zastarané slová   
Dopíš zaradenie slova podľa historického používania. Vpisuj presne podľa ponúkaných výrazov!

gánok, bukréta, rínok -
dereš, dukát, mentieka -
černilo, silospyt, merba -
monitor, reflektor, mikrovlnka -
otec, dvadsať, zaspať -