Aká je to vedľajšia veta?

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo