Určovanie vzorov pomnožných podstatných mien

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo