Priama reč
Vyberte správnu uvádzaciu vetu alebo priamu reč

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo
Peter sa spýtal:
„Čo dnes budeme obedovať?"
Mama prikývla:
„Všetko bude v poriadku,"
„To by som vám neradil,"