Prípony prídavných mien

Doplňte prípony do rámika
   í      ím      ími      ým      ými      i      ie      iným      inými      ini      ym      ymi   
vzor pekný
N sg. múdry muž - I sg. múdr mužom - N pl. múdr muži - I pl. múdr mužmi

vzor cudzí
N sg. vyšší muž - I sg. vyšš mužom - N pl. vyšš muži - I pl. vyšš mužmi

vzor matkin
N sg. sestrin muž - I sg. sestr mužom - N pl.sestr muži - I pl. sestr mužmi

vzor otcov
N sg. starostov zástupca - I sg. starostov zástupcom - N pl. starostov zástupcovia - I pl. starostov zástupcami

vzor páví
N sg. orlí pazúr - I sg. orl pazúrom - N pl. orl pazúry - I pl. orl pazúrmi