Dopíš správnu príponu číslovky

Doplňte slová do rámika
   í      ím      ími      ým      ými      i      ich      ych   
vzor pekný
N sg. prvý človek - N pl. prv ľudia - D pl. prv ľuďom - I pl. prv ľuďmi

N pl. siedmy chlap - N pl. siedm chlapi - G pl. siedm chlapov - L pl. o siedm chlapoch

vzor cudzí
N sg. tretí futbalista - N pl. tret futbalisti - D pl. tret futbalistom - I pl. tret futbalistami

vzor päť
N pl. sedem chlapov - N pl. siedm chlapi - G pl. siedm chlapov - L pl. o siedm chlapoch