Dopíš správnu príponu zámena

Doplňte slová do rámika
   ím      ímisi      ímsi      ísi      ýmisi      ýmsi      ich   
vzor pekný
N sg. akýsi človek - N pl. ak ľudia - D pl. ak ľuďom - I pl. ak ľuďmi

vzor cudzí
N sg. čísi priateľ - N pl. č priatelia - D pl. č priateľom - I pl. č priateľmi

vzor môj
N sg. náš syn - I sg. naš synom - G pl. naš synov - L pl. o naš synoch