Aký druh priraďovacieho súvetia je to?

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo