Určujeme príslovkové určenia

Zoraďovacie cvičenie

Priraď k vete správny typ príslovkového určenia