Prívlastok

Zoraďovacie cvičenie

Vyberte, aký typ prívlastku sa nachádza vo vete
Obyvatelia dediny si ho uctili piesňami.
Piatim kamarátom sa darilo dobre.
Nechce sa nám kráčať vašimi cestami.
Môžes sa voziť na mojom novom bicykli.
Napíš prácu o šťastných aj smutných chvíľach.
Zaspievame piesne Čechov alebo Slovákov?
Slovenská lekárnická komora poverila úlohou nás.
I naši, i vaši hokejisti hrali výborne.