Určte slovesný rod slovesa

Zoraďovacie cvičenie

Mama varila chutný obed.
Chutný obed sa varil.
Chutný obed bol varený.
Obchody zatvoria o deviatej.
Obchody sa zatvoria o deviatej
Obchody budú zatvárané o deviatej.
Lúku kosili kosci.
Lúka sa kosila ráno za rosy.
Lúka bola kosená šikovnými koscami.