Vyber spôsob, ktorým vzniklo dané slovo

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo
str., atď.
Pb, kg, m
NATO, TANAP
USA, NR SR, NKÚ
sokol sťahovavý
diplomovka
čítať Balzaca
zničiť, predpísať
pracovník, vodný
autoservis, vodovod