Slová podľa spisovnosti

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo