Slová podľa štylistického zafarbenia

Zoraďovacie cvičenie

krtko, posteľ, škola
mikrovlnka, činžiak, diplomovka
konsenzus, tlačovka, hovorca
podmet, neutrón, vlásočnice
zvestovať, blaženosť, šíre, mlaď
kedys', Tatra, luna, zhubiť