Aký je to tróp?

Zoraďovacie cvičenie

horúca láska
rovní sťa sviece
v očiach sa mu zablyslo
oblaky plačú
leží na trojke
rýchla ako vietor
nosiť líšku
kúpiť dub (nábytok)
tiene čakajú
hrali Tajovského
vypili dve fľaše
plaví sa po mori klasov
duša mu spievala
obloha sa hnevá
anjelský pohľad