Slohové útvary a postupy

Zoraďovacie cvičenie

charakteristika
karikatúra
bájka
povesť
dotazník
pozvánka
interview
správa
úvaha
komentár
esej