Veľké písmená - Doplň chýbajúce písmeno

Doplňte slová do rámika
   Š      š      D      F      I      j      m      n      N      p      R      r      S      s      V      v      Z      z   
túrov pravopis, unčova búda - privlastňovacie prídavné mená
túrovský pravopis, lovenské tradície - vzťahové prídavné mená
óm, ndián - národnosti
itrianka, tredoeurópan - obyvateľské mená
Konštatín ilozof, Peter eľký - na znak úcty
ákladná škola s aterskou školou v adošine - názov školy
ákladná škola - všeobecné pomenovanie
ýr, avor, rvosienka arná - rodové a druhové názvy živočíchov
treda, arec - dni a mesiace
árodná rada lovenskej epubliky - vložené názvy
ové Mesto ad áhom - mestá a obce