Vlastné mená: Čo patrí k slovnému spojeniu?

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo