Vid slovies vo vetách

Doplňte slová do rámika
   dokonavý      nedokonavý   
Dolňte do rámika vid

Karol pracuje často až do večera.
vid
Museli odpracovať potrebný počet hodín.
vid

Musíme písať tieto úlohy.
vid
Musíme prepisovať tieto úlohy.
vid
Musíme prepísať tieto úlohy.
vid

Tieto ozdoby radi kupujeme.
vid
Tieto ozdoby radi nakupujeme.
vid
Tieto ozdoby radi nakúpime.
vid