Doplňovačka

Vyrieš doplňovačku.
Ak klikneš na číslo, zobrazí sa ti nápoveda, ktorá vedie k správnemu slovu.
        1    2         
                 
          3    4       
            5       
        6           
        7           
                 
    8               
   9                
                 
                 
      10             
  11                 
            12       
                 
  13                 
          14         
 15                  
       16    17          
18                   
                 
                 
       19            
   20                
                 

Vodorovne:

1. druh buriny
3. biele zvieratko
5. rozum
7. mocný chlap
9. 60 sekúnd
11. malý vtáčik
13. zošit
14. nečistota
15. bývať
17. vodný živočích
18. bohato zariadený
19. znamenie
20. zviera z pralesa

Zvislo:

2. hlavné mesto Talianska
4. auto dostalo...
6. zaspávať
8. skromný kvietok
10. mučiť
12. rastlina
13. milá
16. slovenská rieka
17. na konci veršov
18. strava pre prasiatko