Význanové vzťahy

Doplňovačka

Vyrieš doplňovačku.
Ak klikneš na číslo, zobrazí sa ti nápoveda, ktorá vedie k správnemu slovu.
1       2             
                
   3               
                
                
                
                
 4                 
                
       5           
  6                
                
                
    7              
  8                
                
                
                
                
  9                
                

Vodorovne:

1. SKLO je ... slovo
3. HREBEŇ je ... slovo
4. BRÁNI a BRÁNI sú ...
6. SÝTY a LAČNÝ sú ...
8. PLAKAŤ a NARIEKAŤ sú ...
9. ČELO a ČELO sú ...

Zvislo:

2. OKO je ... slovo
5. ČERSTVÝ a SVIEŽI sú ...
7. MILOVAŤ a NENÁVIDIEŤ sú ...