Doplňovačka so vzormi

Doplňovačka

Vyrieš doplňovačku.
Ak klikneš na číslo, zobrazí sa ti nápoveda, ktorá vedie k správnemu slovu.
  1     2             
                
       3           
                
    4              
                
                
                
                
 5         6      7      
    8              
9          10     11       
      12            
           13       
                
         14         
     15             
                
     16             
                

Vodorovne:

1. kozľa je vzor...
4. Aneta je vzor...
8. gymnázium je vzor...
9. Klaudia je vzor...
10. ježe sú vzor...
12. dvadsiatich siedmich je vzor...
13. vyššieho je vzor...
14. bobrím je vzor...
15. vrecia sú vzor...
16. hokejisti sú vzor...

Zvislo:

1. domom je vzor...
2. o svedomí je vzor...
3. Zem je vzor...
5. dedovia sú vzor...
6. husiam je vzor...
7. vášmu je vzor...
8. susedkinej je vzor...
11. kamarátových je vzor...
14. chorí sú vzor...