Namiesto slova napíš jeho vzor

Vyrieš doplňovačku.
Ak klikneš na číslo, zobrazí sa ti nápoveda, ktorá vedie k správnemu slovu.
      1        
            
            
    2          
3              
            
4              
            
            

Vodorovne:

1. susedkinej
2. surovej
4. vyššiemu

Zvislo:

1. Lenkinho
2. orlej
3. poľovníkovmu