Potiahni tvary a vzory k správnym slovám

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo