Slová podľa citového zafarbenia

Zoraďovacie cvičenie

Priraď políčka vpravo k políčkam vľavo