Vyberajte základné (hlavné) vetné členy

   holý podmet      jednoduchý slovesný prísudok      menný prísudok      menný vetný základ      rozvitý podmet      slovesný vetný základ      viacnásobný podmet      zložený slovesný prísudok   
Vyznačené slovo vo vete je:
Zemiaky v hypermarkete kúpil otec. -
Naša mama nám nerada dáva čokoládu. -
Tento seriál si radi pozrú deti aj dospelí. -

Stále budeme pracovať spolu. -
Náš syn sa stane úspešným hudobníkom. -
Všetci sa budú musieť poriadne snažiť. -
Princezná bola nesmierne krásna. -

Ráno sa nečakane rozpršalo. -
Výborné! -
Zle sa mi tu pracuje. -