Druhy zámen

Zoraďovacie cvičenie

osobné základné
osobné privlastňovacie
zvratné základné
zvratné privlastňovacie
opytovacie
ukazovacie
neurčité
vymedzovacie