Teória Cvičenia E-Monitor9

A. E-Monitor9 - Riešte Monitor 9 / Testovanie 9 interaktívne, vyberte správnu odpoveď, E-Monitor ju hneď vyhodnotí

  1. Monitor9 2003 (kvíz)
  2. Monitor9 2004 (kvíz)
  3. Monitor9 2005 (kvíz)
  4. Monitor9 2006 (kvíz)
  5. Monitor9 2007 (kvíz)
  6. Monitor9 2008 (kvíz)
  7. Monitor9 2009 (kvíz)
  8. Monitor9 2010 (kvíz)

B. Monitor9 / Testovanie 9 - Testy a správne riešenia v neinteraktívnej podobe

Všetky potrebné súbory nájdeš TU